Kontakty

JUDr. Rastislav Paučo, advokát

Zapísaný v zozname advokátov vedeným SAK pod č. 5790

Advokátska kancelária
Nad plážou 33
974 01 Banská Bystrica

Pobočka advokátskej kancelárie
Miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo

Tel. 0907814684
e-mail: akpauco@hotmail.com

IČ DPH: SK1070626601
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
č. účtu: 0410972195/0900